درخواست و ایجاد اشتراک
شرکت مهندسی شبکه گستران آریا سامانه
 
پنل کاربری
درخواست و ایجاد اشتراک
مکالمه بین الملل
پشتیبانی آنلاین
فروش آنلاین
نرخ تماس با کشورها
صدای مشتری
مجوزها

تلفن بین الملل


استفاده از سرویس تلفن اینترنتی شرکت مهندسی شبکه گستران آریا سامانه امکان تماس آسان و ارزان با سایر کشورهای جهان را برای شما مقدور می کند.

اطلاعات بیشتر

DID


شرکت مهندسی شبکه گستران آریا سامانه
از پیشگامان ارائه خدمات تلفن اینترنتی (VoIP) در ایران می باشد که در حال حاضر شبکه مخابراتی خود را در کشورهای ایران، امریکا، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه، استرالیا، مالزی نگهداری می نماید.

اطلاعات بیشتر

ترافیک وارده بین الملل


این شرکت در حال حاضر با عقد قرار دادهای بین‌المللی با اپراتورها و کرییرهای بزرگ سهم قابل توجهی از ترافیک وارده ایران را در اختیار گرفته است.

اطلاعات بیشتر